Video rundtur

Camilla Pedersen fortæller om Michael Suhrs vision for udvikling af unge mennesker

Suhrs Udvikling & Botrænings fornemmeste vision er at give vores unge beboere en bedre fremtid. At vi kan være med til at udstyre de unge med værktøjer og handlemønstre, så de kan håndtere fremadrettede udfordringer og kriser på en god og hensigtsmæssig måde. Det gør vi ved at få de unge til at tage ansvar for eget liv. Vi arbejder med NLP, som medvirker til at ændre handlemønstre og bryde dårlige indlærte reaktioner. Vi arbejder på at lære den unge, at tage de rigtige valg. 

Vi har en vision om at være den bedste arbejdsplads. Det gør vi ved at have ordentlige ansættelsesforhold og en god personalepolitik for medarbejderne, stor fleksibilitet, frihed og ansvar i jobbet samt en kort kommandovej i form af en flad organisation. En ledelse der er lydhørhed ved ønske om uddannelse og kurser. Desuden tilbyder vi personlig supervision, neuropsykologisk sagssupervision samt gruppesupervision.  Vi har løbende temadage med betydende faglighed og undervisning af neuropsykolog. 

Vi ønsker, at Suhrs Udvikling & Botræning er det smukkeste opholdssted i Danmark. Det gør vi ved, at vi er i løbende proces med vedligeholdelse og reparation. Vi har den smukkeste udsigt til marker og hestehold. Vi italesætter smukheden ved solnedgang, rim på edderkoppespind, når træerne springer ud, eller de skifter farve om efteråret. Vi arbejder med at få de unge til at se skønheden – ikke kun materielt men også i naturen.  

Michael Suhrs sidste større projekt var at oprette en skole, der tilbyder de unge et uddannelsestilbud med fag som samfundet kalder på.

Læs om idégrundlaget her