• Fokus på værdier
  Hos Suhrs Udvikling & Botræning har vi især fokus på 3 værdier, vi sætter særligt højt:
  Ærlighed, Ro & Ejerskab
 • Ærlighed

  Når en ung flytter ind hos os, vil vi forsøge at skabe en så god kontakt, for derigennem at skabe en tillid der fører til ærlighed.

 • Ro

  Ro er ikke stilhed, men snarere en tilstand, hvor man langsomt giver sig selv lov til at definerer sin egen fremtid.

 • Ejerskab

  Når man danner sin identitet, er det vigtigt at de mål man sætter for sig selv kommer fra hjertet.

Video rundtur

Michael suhr fortæller om visionen

Suhrs Udvikling & Botrænings fornemmeste vision er, at give vores unge beboere en bedre fremtid. At vi kan være med til at udstyre de unge med værktøjer og handlemønstre, så de kan håndtere fremadrettede udfordringer og kriser på en god og hensigtsmæssig måde. Det gør vi ved, at få de unge til at tage ansvar for eget liv. Vi arbejder med NLP, som ændrer handlemønstre og bryder dårlige indlærte reaktioner. Vi arbejder på at lære den unge, at tage de rigtige valg.

Vi har en vision om, at være den bedste arbejdsplads. Det gør vi ved, at have ordentlige ansættelsesforhold og en god personalepolitik for medarbejderne, stor fleksibilitet, frihed og ansvar i jobbet samt en kort kommandovej i form af en flad organisation. Der er lydhørhed ved ønske om uddannelse og kurser og vi tilbyder personlig samt gruppesupervision. Vi har løbende temadage med høj faglighed og undervisning af neuropsykolog.

Vi ønsker, at Suhrs Udvikling & Botræning er det smukkeste opholdssted i Danmark. Det gør vi ved, at vi er i løbende proces med vedligeholdelse og reparation. Vi har den smukkeste udsigt til marker og hestehold. Vi italesætter smukheden ved solnedgang, rim på edderkoppespind, når træerne springer eller de skifter farve om efteråret. Vi arbejder med, at få de unge til at se skønheden – ikke kun materielt men også i naturen.