Dokumentation

Dokumentation

Begrebet dokumentation betyder blandt andet bevis og har hos os til formål at formulere og underbygge konklusioner, så vi kan finde en vej fremad, der giver mening for alle involverede parter.

Hos Suhrs betyder det at dokumentere helt konkret, at vi med vores observationer og metodebeskrivelser maler et billede af den sandhed vores unge står med og de udfordringer det fører med sig. Vi giver udtryk

for vores faglige vurdering af den bedst tænkelige måde at håndtere de udfordringer på, til en betalingsansvarlig, der ønsker det bedst mulige resultat, på kortest mulige tid.

Det at finde frem til en sandhed af den karakter fordrer blandt andet, at vi er nødt til at forholde os så objektive og fyldestgørende som muligt i vores observationer og daglige beskrivelser.

Samtidig ønsker vi, ud fra vores værdier og under de arbejdsforudsætninger vi har, som for eksempel relationsarbejde, at bibeholde en respekt og empati for den unges model af verden.

Det kan være et gråzoneområde at færdes i, både at lave opfølgning på de forventninger, der er til den unge, samt hjælpe den unge til at finde sit eget indtryk af de selvsamme forventninger i et udviklingsøjemed, så det bedste som vi oplever det, er at fortælle historien med den umiddelbare og faktuelle sandhed i et tæt samarbejde og ud fra et teoretisk såvel som praktisk perspektiv.

God dokumentation er for os hos Suhrs derfor meget mere end en pligt. Det er en grundlæggende forudsætning for et succesfuldt samarbejde med både kommune og den unge og for dennes fremadrettede positive udvikling.

“Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles”
Citat Albert Einstein