Hjulet

Det pædagogiske hjul

Hjulet er et redskab vi hos Suhrs bruger til at sikre, at den helhedsorienterede indsats i
samarbejde med den individuelle unge, får skabt størst mulige forudsætninger for at vores
overordnede og primære mål om normalitet og selvforvaltning kan nås. I den forbindelse bruger
vi hjulet til at tydeliggøre, ikke bare hvad den unge har brug for at arbejde med fremadrettet for
at nå disse mål, men også hvor i processen den unge befinder sig i nuet, samt følge processen
fremadrettet til det enkelte delmål er nået. Derfor er der også månedlig opfølgning med hjulet
som redskab.

I hjulet tydeliggør vi som basis otte individuelle punkter, formulerer det som delmål og
prioriterer herefter, hvor mange af disse delmål vi kan arbejde med ad gangen i en pædagogisk
handleplan. Når et delmål er nået, dokumenteres det og et evt. nyt delmål kan indgå i
prioriteringen. Denne proces fortsættes til en grad hvor man kan tale om, at de overordnede mål
om normalt og selvforvaltning er nået.

Hulet er for os et højt prioritereret og værdifuldt redskab i den proces og Hjulet er derfor blevet
et symbol på, at vi hos Suhrs værdsætter forandring og udvikling der hvor det giver mening i
forhold til den unge og et symbol på hvor vigtigt det er, at processen bliver ved at dreje rundt til
målet er nået.