Organisationsstruktur

Organisationsdiagram og bestyrelsesoversigt

Organisation

Suhrs har valgt en flad struktur, hvor kommunikationsvejen er kort.
Ansvaret er uddelegeret, både hos pædagoger og afdelingsledere, som gør at processen fra tanke
til handling kan gå stærkt.
Vi er en meget åben organisation, som lægger vægt på at alle skal kunne tale med hinanden.

 

 

Bestyrelsesoversigt

Formand: Marianne Bannebjerg

Næst formand: John Halse

Bestyrelsesmedlem: Mads Suhr

Medarbejderrepræsentant: Charlotte Larsen

Administrerende direktør: Camilla Pedersen

Ejer: Anne Suhr, Cecillie Suhr og Mads Suhr.