Pædagogik

Vores pædagogiske tilgang

I Suhrs udvikling og botræning er vi inspireret af John Dewey, learning by doing. Den enkelte primære pædagog arbejder sammen med den unge i et ligeværdigt forhold. Det er vigtigt for os, at vi i samarbejde med den unge, for skabt størst muligt normalitet og selvforvaltning. Vi har som udgangspunkt otte punkter vi arbejder i. Se hjulet.

De otte punkter er basis for vores samtaler, vores opfølgninger samt vores pædagogiske snak. Alle i Suhrs udvikling og botræning er efteruddannet i NLP.
Suhrs udvikling og botræning ligger vægt på en bred faglighed. Vi har pædagoger, sosu-hjælpere, lærere, socialrådgiver og håndværkere ansat.