Personalet på STU

Formålet med STU

Målet med uddannelsen er at give et udviklingsforløb skræddersyet til den enkelte unge, så denne får en oplevelse af at have et værd, og har tilegnet sig praktiske og håndværksmæssige færdigheder. Færdigheder som kan skabe vejen mod et aktivt værdigt liv med mulighed for yderligere uddannelse eller job. For nogle er denne vej længere end andre unge. Det er den gruppe vi tager hånd om og leder på vej til et selvforvaltende voksenliv. Eleven skal være startet på uddannelsen inden han/hun er 25 år. 

 

Vi har etableret os i faciliteterne ved Mårsø, Holbæk Kommune. Det er håndens arbejde som er STU hovedlinje for udvikling, motivation, stabilitet og fastholdelse. 

Læringsmiljøet

Værdier

Fokus

Ærlighed

Når en ung flytter ind hos os, vil vi forsøge at skabe en så god kontakt, for derigennem at skabe en tillid der fører til ærlighed.

Ro

Ro er ikke stilhed, men snarere en tilstand, hvor man langsomt giver sig selv lov til at definerer sin egen fremtid.

Ejerskab

Når man danner sin identitet, er det vigtigt at de mål man sætter for sig selv kommer fra hjertet.

pædagogisk hjul med fokusområder

Uddannelsen på STU

Indholdet: En linje med byggeri, en linje med mekanik/metal, samt en kommende linje med personlig pleje (hår, negle, krop og pleje). Fælles for alle linjerne skal være, at vi arbejder med praktisk tilgang, motivation, stabilitet og fastholdelse. Kommende elever indskrives direkte på en af de tre linjer, men vi vil på sigt, også have et indslusnings-/motivationshold. Læringsforløbende vil blive individuelt tilpasset eleverne og vil fremgå af deres uddannelsesplan. 

Udover fagområderne vil der være samtaler, workshops og foredrag om eksempelvis ”Hvordan forbliver jeg fri af misbrug nu og fremover, samt et fremtidsværksted med motivation, drømme og metoder til at fastholde den positive udvikling ind i voksenlivet. Fremtidsværkstedet vil være kendetegnet ved udflugter til projekter og mennesker som er lykkedes på trods af. Målsætnings øvelser og samtaler funderet i NLP tilgang og metode. En tilgang som tager afsæt i det, som virker i situationen og for den enkelte, samt det at kunne forankre det i den enkelte. 

 

Formål: Uddannelse og dannelse er i fokus hos os, hvorfor uddannelsesugen og -dagen tilstræbes stabil gennem struktur og systematiskog med plads til refleksion og inspiration afpasset til gruppen og den enkelte unge.  

Social læring og social afstemt tilpasning til hinanden er det bærende dannelseselement. Dannelse kommer også gennem vores besøg ude af skolen og ved motiverende og inspirerende gæster her på skolen. 

Skema på STU

Mandag - Torsdag8:30 - 9:00Registrering og fælles orientering og samling, samt morgenmad
9:00 - 11:30 Undervisning/værksted
11:30-12:00Frokost
12:00 - 14:15Undervisning/værksted eller Fri af misbrug/Fremtidsværksted
14:15 - 14:30Fælles - opsamling
Fredag8:30 - 9:00Registrering og fælles orientering og samling
9:00 - 11:30Undervisning/værksted

Variationer vil naturligvis forekomme, når vi tager ud til virksomheder, projekter, foreninger eller enkeltpersoner eller når vi får gæster til foredrag og lign.