Personalet på Suhrs Træning og Uddannelse

Formålet med Suhrs Træning og Uddannelse

Målet med uddannelsen er at give et udviklingsforløb skræddersyet til den enkelte unge, så denne får en oplevelse af at have et værd, og har tilegnet sig praktiske og håndværksmæssige færdigheder. Færdigheder som kan skabe vejen mod et aktivt værdigt liv med mulighed for yderligere uddannelse eller job. For nogle er denne vej længere end andre unge. Det er den gruppe vi tager hånd om og leder på vej til et selvforvaltende voksenliv. Eleven skal være startet på uddannelsen inden han/hun er 25 år.

Vi har etableret os i faciliteterne ved Mårsø, Holbæk Kommune. Det er håndens arbejde som er STU hovedlinje for udvikling, motivation, stabilitet og fastholdelse.

 

Suhrs Træning og Uddannelses mission
Er at give elever en bedre fremtid. At de bliver så selvhjulpne og selvforvaltende som muligt. At vi kan være med til at udstyre de unge med en vis portion faglighed, værktøjer og handlemønstre, så de kan håndtere fremadrettede udfordringer på en god og hensigtsmæssig måde.

Det gør vi ved at få de unge til at tage ansvar for eget liv. Vi arbejder med NLP, som ændrer handlemønstre og bryder dårlige indlærte reaktioner. Vi arbejder på at lære den unge, at tage de rigtige valg, herunder finde de rette fag for dem.

Vi har en vision om at være det bedste uddannelsessted. Det gør vi ved at have ordentlige ansættelsesforhold og en god personalepolitik for medarbejderne, stor fleksibilitet, frihed og ansvar i jobbet samt en kort kommandovej i form af en flad organisation. Der er lydhørhed ved ønske om uddannelse og kurser og vi tilbyder personlig- samt gruppesupervision.

Vi har løbende temadage med høj faglighed og undervisning foretaget af nøglepersoner fra området.
Vi ønsker, at Suhrs Træning og Uddannelse er uddannelsesstedet, hvor faglærerne selv har indrettet lokaler, indkøbt værktøjer og maskiner til uddannelserne. Vi tilretter løbende læringsprocesserne i samråd med eleverne og opdraggivere.

Læringsmiljøet

Værdier

Fokus

Ærlighed

Når en ung flytter ind hos os, vil vi forsøge at skabe en så god kontakt, for derigennem at skabe en tillid, der fører til ærlighed.

Ro

Ro er ikke stilhed, men snarere en tilstand, hvor man langsomt giver sig selv lov til at definerer sin egen fremtid.

Ejerskab

Når man danner sin identitet, er det vigtigt, at de mål man sætter for sig selv, kommer fra hjertet.

pædagogisk hjul med fokusområder

Uddannelsen på Suhrs Træning og Uddannelse

Indholdet: En linje med byggeri, en linje med mekanik/metal, En Køkkenlinje samt en linje med personlig pleje (hår, negle, krop og pleje). Fælles for alle linjerne er, at vi arbejder med praktisk tilgang, motivation, stabilitet og fastholdelse. Kommende elever indskrives direkte på en af de fire linjer, men vi vil på sigt, også have et indslusnings-/motivationshold. Læringsforløbende vil blive individuelt tilpasset eleverne og vil fremgå af deres uddannelsesplan.

Udover fagområderne vil der være samtaler, workshops og foredrag om eksempelvis ”Hvordan forbliver jeg fri af misbrug nu og fremover, samt et fremtidsværksted med motivation, drømme og metoder til at fastholde den positive udvikling ind i voksenlivet. Fremtidsværkstedet vil være kendetegnet ved udflugter til projekter og mennesker, som er lykkedes på trods af.

Målsætnings øvelser og samtaler er funderet i NLP tilgang og metode. En tilgang som tager afsæt i det, som virker i situationen og for den enkelte, samt det at kunne forankre det i den enkelte.

Formål: Uddannelse og dannelse er i fokus hos os, hvorfor uddannelsesugen og -dagen tilstræbes stabil gennem struktur og systematisk, og med plads til refleksion og inspiration afpasset til gruppen og den enkelte unge.

Social læring og social afstemt tilpasning til hinanden er det bærende dannelseselement. Dannelse kommer også gennem vores besøg ude af skolen og ved motiverende og inspirerende gæster her på skolen.

Vi samarbejder med

Engvangskolen – Den grønne skole https://engvangskole.dk/, Engvang 2, 4300 Holbæk. STU forløb, hvor de boglige fag håndteres nytænkende, sikkert og med højt fagligt udbytte,

Frøgårdens STU. Tømmerupvej 32, 4400 Mørkøv. STU forløb med naturen som afsæt og dyrene som beroligende element for sociallæring.

Schouholm, Målet er at skabe en skole, samt en blanding af plejefamilie og opholdssted. “Schouholm-ånden” er vi stolte over, og at vi er lykkedes med at skabe gode og trygge rammer for en masse fantastiske børn og unge mennesker, som alle har været med til at forme og skabe det Schouholm som det er i dag.

Kaisersport Holbæk: Kaiser Sport & Ortopædi (KSO)

”De små synger”: Vi er en del af denne sammenslutning af private virksomheder i Holbæk.

Christoffer Schmitz: Udvikler og underviser i HAP-metode, misbrugsbehandling, primært hashmisbrug.

Skema på Suhrs Træning og Uddannelse

Warning: Undefined array key "body" in /customers/0/5/b/michaelsuhr.dk/httpd.www/wp-content/themes/suhrtema/stu.php on line 275 Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /customers/0/5/b/michaelsuhr.dk/httpd.www/wp-content/themes/suhrtema/stu.php on line 275

Variationer vil naturligvis forekomme, når vi tager ud til virksomheder, projekter, foreninger eller enkeltpersoner eller når vi får gæster til foredrag og lign.