Visitation

Visitation for Byggeriet og Kæret, samt indskrivning/kontakt til skolen Suhrs Træning og Uddannelse

Når en kommune henvender sig til Suhrs angående en mulig ny ung beboer, vil vi bede om at få tilsendt nogle sagsakter, så vi kan danne os et billede af den unge for at tage stilling til, om det er Bryggeriet eller Kæret, der kunne være relevant. Hvis den unge er under 18 år, vil det meget sandsynligt være Bryggeriet. Sagsbehandleren kan også selv have vurderet, om det skal være Bryggeriet eller Kæret på baggrund af målgrupperne.

Der er ansat en afdelingsleder på hhv. Kæret og Bryggeriet samt Skolen. Afdelingslederen er altid med i visitationen af den unge, sammen med enten direktør Camilla Pedersen eller afdelingslederen. Vi inviterer sagsbehandler og den unge, samt evt. forældre op til fremvisning af stedet og en generel snak med den unge. Derefter beder vi den unge tage stilling til, om han/hun vil bo her og melde tilbage til os eller sagsbehandler næste dag. Det er vigtigt, at den unge er medbestemmende på at ville bo her.

 

Tilmelding/kontakt til Suhrs Træning og Uddannelse
UU og sagsbehandlere henvender sig til Afdelingsleder Jens Peter Jensen, tlf. 31 20 74 25

For yderligere information, besøg på skole og ved indskrivning:
Tlf.: 3120 7425 Jens Peter Jensen, Afdelingsleder
E-mail: jens-peter@michaelsuhr.dk

Bryggeriet:

Sagsakter vedr. den unge skal sendes til sikkermail som er:
sikkermail@michaelsuhr.dk eller
camilla@michaelsuhr.dk

Tlf: 5943 9087 tryk 1
Tlf: 3137 6765 Simon Vaino, Afdelingsleder
Tlf.: 2380 2676 Camilla Pedersen, Adm. direktør

Kæret:

Sagsakter vedr. den unge skal sendes til sikkermail som er:
sikkermail@michaelsuhr.dk eller
camilla@michaelsuhr.dk

Tlf.: 5943 9087 tryk 2
Tlf.: 5887 3233 Helge Holm Larsen, Afdelingsleder
Tlf.: 2380 2676 Camilla Pedersen, Adm. direktør