Video rundtur

Michael Suhr fortæller om visionen

Når en ung flytter ind hos os, vil vi forsøge at skabe en så god kontakt, for derigennem at skabe en tillid der fører til ærlighed.