Grundlæggeren Michael Suhr

Michael Suhr fortæller

Michael Suhr og familien startede Bryggeriet i Gislinge i 2008. 

Visionen var et sted for unge udsatte, som skulle videre ind i livet og blive så selvforvaltende som muligt. Bostedet tog sin begyndelse i 2008 ved købet af det gamle sodavands bryggeri, deraf navnet. Familien Suhr flyttede ind og startede med en ung og derefter kom flere til, så der i dag er plads til 8 antal unge i fase 1, i hovedhuset. Ved køb af Bryggeriet fulgte der et dobbelthus med på samme matrikel, som blev istandgjort og har i dag 4 unge tilknyttet i fase 2, som er klargøring til selvstændig livsførelse. Derudover blev der købt et lille selvstændigt hus 200 meter fra Bryggeriet, med henblik på fase 3 udslusning med plads til 1 beboer, hvor man øver i at bo alene og have en selvstændig livsførelse.  

I 2015 overtog Michael Suhr det gamle plejehjem i Gislinge, som i dag hedder Kæret. Her er der i dag udvikling og bostøtte af unge, som er en lidt ældre målgruppe end på Bryggeriet. Her er der plads til 9 i selve hovedbygningen og 1 i tilknyttet selvstændig bolig.  

Undervejs grublede Michael over, hvordan der kunne etableres et uddannelsestilbud, som ikke var med bøger, ord og andre abstraktioner, men med håndens fag, som kunne danne grundlaget og bane vejen for uddannelse mod et konkret arbejde, hvor resultatet af arbejdsindsatsen kunne bruges i den virkelige verden. I 2021 købte Suhrs den tidligere svineforsøgsstation i Mårsø. Total renovering og indretning af værkstederne for håndværksfag blev gennemført af primært faglærerne. Skolen huser fire værksteder og har en kapacitet til 20 elever.  

Michael Suhrs hjerte bankede for dem, som ikke lige passer ind i normgruppen og det gjaldt både unge og voksne. Hans indsats i arbejdslivet lå her og han gav mange den ekstra chance og tillid, som de manglede for at udvikle sig, få glæden og se meningen ved og i livet. 

Michaels Suhr døde d. 10. juni 2022 i Prag. Han havde været på en weekendtur med hans kone Anne og en nær veninde af familien. Savnet efter Michael er stort. Ikke kun hos os, der arbejdede for ham. Michael var i kontakt med og berørte så mange mennesker – både unge og ældre.  

Han gav alt, hvad han kunne, til og for andre!