NLP

Læs mere om neurolinguistisk programmering (NLP).

Neurolinguistisk programmering (NLP)

Hos Suhrs Udvikling & Botræning bliver det faglige personale uddannet til NLP Practitioner, også kaldet NLP Coach.

I NLP tager man udgangspunkt i, at mennesker generelt benytter deres sanser til at opfatte og tolke verden. Her henviser man primært til de følgende tre sanser (såkaldte modaliteter) og at man kan bruge disse modaliteter bevidst til at skabe forandring.

• Visuelt (billeder og farver) – man bruger sine øjne.
• Auditivt (alle slags lyde og musik) – man bruger sin hørelse.
• Kinæstetisk (de taktile sanser) – ud fra f.eks. berøring eller fysisk smerte.

Herudover henviser man også til følgende systemer:

• Audio/digital (den indre dialog, det logiske) – at man “taler” til sig selv.
• Olfaktorisk – Lugte og dufte.
• Gustatorisk – Smag.

NLP Coach er en kommunikativ uddannelse med fokus på at vejlede andre mennesker sprogligt, ud fra netop denne bevidsthed om modaliteter.

Der arbejdes desuden ud fra simple grundantagelser og forudsætninger som f.eks. “der er en positiv hensigt bag enhver adfærd”, “alle har de personlige ressourcer de skal bruge for at nå deres mål”, “der findes ikke kun én virkelighed, alle har deres model af verden og vi respekterer andres model af verden” samt flere.

Dette ses i vores hverdag, hvor de unge ofte kommer fra miljøer/netværker, hvor modeller af verden, automatiske mønstre og positive hensigter har større forudsætninger for at støde sammen. To positive hensigter kan godt udmønte sig i adfærd, der skaber en ydre konflikt og i værste fald aggression. En positiv hensigt kan også medvirke til at skabe et indre kaos, eller fungere som en sikkerhedsmekanisme der kan føre til depression, isolation og så videre, hvis ikke man er i stand til at tænde bevidsthedsknappen og forstå hvorfor man agerer og reagerer som man gør.

Andre forudsætninger for at modeller af verden kan støde sammen, kan være at mennesker der oplever verden emotionelt ud fra negative grundantagelser om dem selv som f.eks. “ingen kan lide mig” eller “jeg er ikke god nok”, kan have en meget konkret og tryghedsorienteret tilgang til deres omverden. Dette kan gøre det rigtig svært for dem at forstå og forholde sig til begreber som f.eks. objektivitet, nuancering, spontanitet og perspektivering. De kan med andre ord have svært ved at omstille sig i hverdagssituationer eller i situationer hvor andres model af verden også gør sig gældende.

Som fag og omsorgspersoner for de unge, har vi respekt for deres forskellige modeller af verden og derved har vi forudsætninger for at skabe kontakt og opretholde forventninger i deres hverdag. Det er her vi med vores bevidsthed om modaliteter bruger NLP som en konkret coachende metode til at skabe klarhed, til at finde løsninger på fastlåste situationer, til at håndtere angst og trauma, til at have dialog om misbrug – eller bare ændre på dårlige vaner, til at træffe de positive valg i livet, som vi tror på de ønsker at træffe, til at skabe motivation og til at omdanne negative automatiske tanker og mønstre til positive strategier. Dermed har vi et grundlag for at skabe forandring.

Kontakt os for yderligere information

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om vores afdelinger, er du meget velkommen til at henvende dig til os. Vi ser frem til at høre, hvad vi kan hjælpe jer med.