Idé­grundlag

Michael Suhr og familien startede Bryggeriet i Gislinge i 2008. Visionen var et sted for unge udsatte, som skulle videre ind i livet og blive så selvforvaltende som muligt.

Videorundtur

Camilla Pedersen fortæller om Michael Suhrs vision for udvikling af unge mennesker

Suhrs Udvikling & Botrænings fornemmeste vision er at give vores unge beboere en bedre fremtid. At vi kan være med til at udstyre de unge med værktøjer og handlemønstre, så de kan håndtere fremadrettede udfordringer og kriser på en god og hensigtsmæssig måde. Det gør vi ved at få de unge til at tage ansvar for eget liv. Vi arbejder med NLP, som medvirker til at ændre handlemønstre og bryde dårlige indlærte reaktioner. Vi arbejder på at lære den unge, at tage de rigtige valg.

Vi har en vision om at være den bedste arbejdsplads. Det gør vi ved at have ordentlige ansættelsesforhold og en god personalepolitik for medarbejderne, stor fleksibilitet, frihed og ansvar i jobbet samt en kort kommandovej i form af en flad organisation. En ledelse der er lydhørhed ved ønske om uddannelse og kurser. Desuden tilbyder vi personlig supervision, neuropsykologisk sagssupervision samt gruppesupervision.  Vi har løbende temadage med betydende faglighed og undervisning af neuropsykolog.

Vi ønsker, at Suhrs Udvikling & Botræning er det smukkeste opholdssted i Danmark. Det gør vi ved, at vi er i løbende proces med vedligeholdelse og reparation. Vi har den smukkeste udsigt til marker og hestehold. Vi italesætter smukheden ved solnedgang, rim på edderkoppespind, når træerne springer ud, eller de skifter farve om efteråret. Vi arbejder med at få de unge til at se skønheden – ikke kun materielt men også i naturen.

Michael Suhrs sidste større projekt var at oprette en skole, der tilbyder de unge et uddannelsestilbud med fag som samfundet kalder på.

Michael Suhr fortæller

Michael Suhr og familien startede Bryggeriet i Gislinge i 2008.

Visionen var et sted for unge udsatte, som skulle videre ind i livet og blive så selvforvaltende som muligt. Bostedet tog sin begyndelse i 2008 ved købet af det gamle sodavands bryggeri, deraf navnet. Familien Suhr flyttede ind og startede med en ung og derefter kom flere til, så der i dag er plads til 8 antal unge i fase 1, i hovedhuset. Ved køb af Bryggeriet fulgte der et dobbelthus med på samme matrikel, som blev istandgjort og har i dag 4 unge tilknyttet i fase 2, som er klargøring til selvstændig livsførelse. Derudover blev der købt et lille selvstændigt hus 200 meter fra Bryggeriet, med henblik på fase 3 udslusning med plads til 1 beboer, hvor man øver i at bo alene og have en selvstændig livsførelse.

I 2015 overtog Michael Suhr det gamle plejehjem i Gislinge, som i dag hedder Kæret. Her er der i dag udvikling og bostøtte af unge, som er en lidt ældre målgruppe end på Bryggeriet. Her er der plads til 9 i selve hovedbygningen og 1 i tilknyttet selvstændig bolig.

Undervejs grublede Michael over, hvordan der kunne etableres et uddannelsestilbud, som ikke var med bøger, ord og andre abstraktioner, men med håndens fag, som kunne danne grundlaget og bane vejen for uddannelse mod et konkret arbejde, hvor resultatet af arbejdsindsatsen kunne bruges i den virkelige verden. I 2021 købte Suhrs den tidligere svineforsøgsstation i Mårsø. Total renovering og indretning af værkstederne for håndværksfag blev gennemført af primært faglærerne. Skolen huser fire værksteder og har en kapacitet til 20 elever.

Michael Suhrs hjerte bankede for dem, som ikke lige passer ind i normgruppen og det gjaldt både unge og voksne. Hans indsats i arbejdslivet lå her og han gav mange den ekstra chance og tillid, som de manglede for at udvikle sig, få glæden og se meningen ved og i livet.

Michaels Suhr døde d. 10. juni 2022 i Prag. Han havde været på en weekendtur med hans kone Anne og en nær veninde af familien. Savnet efter Michael er stort. Ikke kun hos os, der arbejdede for ham. Michael var i kontakt med og berørte så mange mennesker – både unge og ældre.

Han gav alt, hvad han kunne, til og for andre!

15 års jubilæum
Kontakt os for yderligere information

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om vores afdelinger, er du meget velkommen til at henvende dig til os. Vi ser frem til at høre, hvad vi kan hjælpe jer med.