Suhrs Træning og Uddannelse

Læs mere om målgruppe, pædagogik og dagligdag på Suhrs Træning og Uddannelse.

Suhrs Træning og Uddannelse i Holbæk

Suhrs Træning og Uddannelse i Holbæk

STU: Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år. STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven § 103: Målgruppen er personer under folkepensionsalderen som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

For begge, STU uddannelsen og den beskyttede beskæftigelse er håndværksfagene omdrejningspunktet for udvikling og læring.

Målet med uddannelsen er at give et udviklingsforløb skræddersyet til den enkelte unge, så denne får en oplevelse af at have et værd, og har fået tilegnet sig praktiske og håndværksmæssige færdigheder. Færdigheder som kan skabe vejen mod et aktivt værdigt liv med mulighed for yderligere uddannelse eller job. For nogle er denne vej længere end for andre unge. Det er den gruppe vi tager hånd om og leder på vej til et selvforvaltende voksenliv. Eleven skal være startet på uddannelsen inden han/hun er 25 år, ved STU-forløbet, men kan være lidt ældre ved beskyttet beskæftigelse.

Vi har etableret os i faciliteterne ved Mårsø, Holbæk Kommune. Det er med håndens arbejde, at der er fokus på udvikling, motivation, stabilitet samt fastholdelse. Dette fokus er på alle vores indsatsområder i såvel STU-forløbene som i de forskellige beskæftigelses-/aktiveringstilbud.

Suhrs Træning og Uddannelses mission
Er at give elever en bedre fremtid. At de bliver så selvhjulpne og selvforvaltende som muligt. At vi kan være med til at udstyre de unge med en vis portion faglighed, værktøjer og handlemønstre, så de kan håndtere fremadrettede udfordringer på en god og hensigtsmæssig måde.

Det gør vi ved at få de unge til at tage ansvar for eget liv. Vi arbejder med NLP, som ændrer handlemønstre og bryder dårlige indlærte reaktioner. Vi arbejder på at lære den unge at tage de rigtige valg, herunder finde de rette fag for dem.

Vi har visionen, at vi fremadrettet forbliver at være et attraktivt skoletilbud. Det gør vi ved at have ordentlige ansættelsesforhold og en god personalepolitik for medarbejderne. Vi har fleksibilitet, frihed og ansvar i jobbet samt en kort kommandovej i form af en flad organisation. Der er lydhørhed ved ønske om uddannelse og kurser, samt at vi tilbyder personlig-, sags- og gruppesupervision.

Vi har løbende temadage med høj faglighed og undervisning foretaget af nøglepersoner fra området.

Vi ønsker, at Suhrs Træning og Uddannelse er uddannelsesstedet, hvor faglærerne selv har indrettet lokaler, indkøbt værktøjer og maskiner til uddannelserne. Vi tilretter løbende læringsprocesserne i samråd med eleverne og opdraggivere.

Om uddannelsen

Indholdet: En linje med Træ & Byggeri, en linje med Motor & Metal, En Køkkenlinje – Fra Jord til Bord samt en linje med Hår & Pleje. Fælles for alle linjerne er, at vi arbejder med praktisk tilgang, motivation, stabilitet og fastholdelse. Kommende elever indskrives direkte på en af de fire linjer, men vi vil på sigt, også have et indslusnings-/motivationshold. Læringsforløbene vil blive individuelt tilpasset eleverne og vil fremgå af deres uddannelsesplan.

Udover fagområderne vil der være samtaler, workshops og foredrag om eksempelvis ”Hvordan forbliver jeg fri af misbrug nu og fremover. Skolen er i gang med at implementere HAP-metoden, udviklet af Christoffer Schmitz.
Endelig arbejdes der med et fremtidsværksted med motivation, drømme og metoder til at fastholde den positive udvikling ind i voksenlivet. Fremtidsværkstedet vil være kendetegnet ved udflugter til projekter og mennesker, som er lykkedes på trods af.

Målsætningsøvelser og samtaler er funderet i NLP tilgang og metode. En tilgang som tager afsæt i det, som virker i situationen og for den enkelte, samt det at kunne forankre det i den enkelte.

Formål: Uddannelse og dannelse er nøglen og nøglehullet hos os, hvorfor uddannelsesugen og -dagen tilstræbes stabil. Stabil ved gennemskuelig, ro og gennem faste strukturer og systematikker.

Vi skaber samtidigt hermed bevidst plads til refleksion og inspiration, som er afpasset til gruppen og den enkelte unge.

Social læring og social afstemt tilpasning til hinanden er de bærende dannelseselementer. Dannelse kommer også gennem påvirkning fra vores besøg uden for skolen og ved motiverende og inspirerende gæster her på skolen.

Værdier

ÆRLIGHED
Når en ung indskrives hos os som elev, vil vi forsøge at skabe en god kontakt, for derigennem at skabe en tillid, der fører til ærlighed.

RO
Ro er ikke stilhed, men snarere en tilstand, hvor man langsomt giver sig selv lov til at definerer sin egen fremtid.

EJERSKAB
Ro er ikke stilhed, men snarere en tilstand, hvor man langsomt giver sig selv lov til at definerer sin egen fremtid.

Ejerskab

Når man danner sin identitet, er det vigtigt, at de mål man sætter for sig selv, kommer fra hjertet.

Indholdet: En linje med byggeri, en linje med mekanik/metal, En Køkkenlinje samt en linje med personlig pleje (hår, negle, krop og pleje). Fælles for alle linjerne er, at vi arbejder med praktisk tilgang, motivation, stabilitet og fastholdelse. Kommende elever indskrives direkte på en af de fire linjer, men vi vil på sigt, også have et indslusnings-/motivationshold. Læringsforløbende vil blive individuelt tilpasset eleverne og vil fremgå af deres uddannelsesplan.

Udover fagområderne vil der være samtaler, workshops og foredrag om eksempelvis ”Hvordan forbliver jeg fri af misbrug nu og fremover, samt et fremtidsværksted med motivation, drømme og metoder til at fastholde den positive udvikling ind i voksenlivet. Fremtidsværkstedet vil være kendetegnet ved udflugter til projekter og mennesker, som er lykkedes på trods af.

Målsætnings øvelser og samtaler er funderet i NLP tilgang og metode. En tilgang som tager afsæt i det, som virker i situationen og for den enkelte, samt det at kunne forankre det i den enkelte.

Formål: Uddannelse og dannelse er i fokus hos os, hvorfor uddannelsesugen og -dagen tilstræbes stabil gennem struktur og systematisk, og med plads til refleksion og inspiration afpasset til gruppen og den enkelte unge.

Social læring og social afstemt tilpasning til hinanden er det bærende dannelseselement. Dannelse kommer også gennem vores besøg ude af skolen og ved motiverende og inspirerende gæster her på skolen.Engvangskolen
– Den grønne skole https://engvangskole.dk/, Engvang 2, 4300 Holbæk. STU forløb, hvor de boglige fag håndteres nytænkende, sikkert og med højt fagligt udbytte,

Frøgårdens STU. Tømmerupvej 32, 4400 Mørkøv. STU forløb med naturen som afsæt og dyrene som beroligende element for sociallæring.

Kaisersport Holbæk: Kaiser Sport & Ortopædi (KSO)

”De små synger”: Vi er en del af denne sammenslutning af private virksomheder i Holbæk.

Christoffer Schmitz: Udvikler og underviser i HAP-metode, misbrugsbehandling, primært hashmisbrug.

Neuropsykolog Jan Lyndorff

Variationer vil naturligvis forekomme, når vi tager ud til virksomheder, projekter, foreninger eller enkeltpersoner eller når vi får gæster til foredrag og lign.

Personalet på Suhrs Træning og Uddannelse

Camilla Pedersen
Adm. direktør
NLP Coach, Socialformidler.
Jens Peter Jensen
Afdelingsleder
NLP Coach, skolelærer
Michael-Kristoffersen
Faglærer
NLP Coach, Tømrer
Bodil Sørensen
Faglærer
NLP Coach
Lise Damsgaard Hansen
Faglærer
NLP Coach, Frisør, Kosmetolog
Søren Hurup
Faglærer
NLP coach, Træ og Metal.
Maria Lundberg Maric
Afdelingsleder Admin.
Kontorassistent med speciale i revision.
Claus Jensen
Service - Håndværker
Jens Nexø
Servicemedarbejder
Smed og NLP coach
Kontakt os for yderligere information

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om vores afdelinger, er du meget velkommen til at henvende dig til os. Vi ser frem til at høre, hvad vi kan hjælpe jer med.