Værdier

Læs mere om vores værdier.

Fokus på værider

Ærlighed

Når en ung flytter ind hos os, arbejder vi på at skabe en god og tryg relation, for derigennem at skabe en tillid, der fører til ærlighed. Uden ærlighed kan vi ikke udvikle, da der så hele tiden vil være ukendte faktorer.

Mange af de unge der flytter ind hos os, har mange falske overbevisninger om sig selv, andre, samfundet osv. Vi forsøger via ærlighed at få fjernet de falske overbevisninger og erstattet af virkeligheden.

Ro

Alt har brug for ro til at gro. Hvis man bliver ved med at hive en plante op og placere den et nyt sted, gror den ikke særlig meget. Hvis den derimod får ro, så den kan danne et stort rodnet, kommer den til at gro.

Ro er hos os ikke ment som stilhed, men snarere en tilstand, hvor man langsomt giver sig selv lov til at definere sin egen fremtid og udvikle sig til et voksent og helt menneske med egen identitet.

Ejerskab

Når man danner sin identitet, er det vigtigt, at de mål man sætter for sig selv, kommer fra hjertet. Så med ejerskab mener vi, at den enkelte unge skal tage ejerskab på sit eget liv og være den der former sin fremtid ved – i samarbejde med sin primær kontaktperson – at udarbejde en flere delmål og arbejde på at få dem opfyldt, for til sidst at kunne nå sine store mål og drømme.

Vi arbejder meget med at skabe og snakke drømme, men også være realister, så det der tages ejerskab på, rent faktisk er muligt for den unge.

Kontakt os for yderligere information

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om vores afdelinger, er du meget velkommen til at henvende dig til os. Vi ser frem til at høre, hvad vi kan hjælpe jer med.