Statusmøde

Statusmøde

To gange årligt inviterer vi eller kommunen til statusmøde vedr. den unge. Forud for statusmødet er der udarbejdet en statusrapport, som sendes til sagsbehandler. Den unge har fået muligheden for at læse den igennem og komme med kommentarer. Hvis den unge er under 18 år, inviteres forældrene med. Hvis den unge er over 18 år, er det op til den unge, om forældre skal med.