Supervision

Supervision hos Suhrs udvikling og Botræning

Individuel:
Der tilbydes individuel supervision ved Margith Sommer, som ligeledes er vores NLP-underviser.
Margith kommer ca. 1 gang månedligt på Kæret, hvor der kan bookes tider via Facebook gruppe.

Fagspecifik:
Neuropsykolog Jan Lyndorf kan af afdelingsleder rekvireres til fag- og diagnosespecifikke samtaler og undervisning om unge/beboer.

Gruppe:
Der tilbydes gruppesupervision til personalemøder ved Henrik Pohl.
Ligeledes er man altid velkommen til at kontakte Afdelingslederen, eller Adm. direktør Camilla Pedersen for supervision.