Værdier

Fokus på værdier

Ærlighed

Når en ung flytter ind hos os, vil vi forsøge at skabe en så god kontakt,
for derigennem at skabe en tillid der fører til ærlighed.

Ro

Ro er ikke stilhed, men snarere en tilstand,
 hvor man langsomt giver sig selv lov til at definerer sin egen fremtid.

Ejerskab

Når man danner sin identitet, er det vigtigt at de mål
man sætter for sig selv kommer fra hjertet.

Vi arbejder på at leverer indhold til denne side.