Hjulet

Læs mere om det pædagogiske hjul, som vi anvender for at sikre en helhedsorienterede indsats. Forandring og udvikling der hvor det giver mening i forhold

Det pædagogiske hjul

Hjulet er et redskab vi hos Suhrs bruger til at sikre, at den helhedsorienterede indsats i samarbejde med den individuelle unge, får skabt størst mulige forudsætninger for at vores overordnede og primære mål om normalitet og selvforvaltning kan nås. I den forbindelse bruger vi hjulet til at tydeliggøre, ikke bare hvad den unge har brug for at arbejde med fremadrettet for at nå disse mål, men også hvor i processen den unge befinder sig i nuet, samt følge processen fremadrettet til det enkelte delmål er nået. Derfor er der også månedlig opfølgning med hjulet som redskab.

I hjulet tydeliggør vi som basis otte individuelle punkter, formulerer det som delmål og prioriterer herefter, hvor mange af disse delmål vi kan arbejde med ad gangen i en pædagogisk handleplan. Når et delmål er nået, dokumenteres det og et evt. nyt delmål kan indgå i prioriteringen. Denne proces fortsættes til en grad hvor man kan tale om, at de overordnede mål om normalt og selvforvaltning er nået.

Hjulet er for os et højt prioritereret og værdifuldt redskab i den proces og Hjulet er derfor blevet et symbol på, at vi hos Suhrs værdsætter forandring og udvikling der hvor det giver mening i forhold til den unge og et symbol på hvor vigtigt det er, at processen bliver ved at dreje rundt til målet er nået. 

Kontakt os for yderligere information

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om vores afdelinger, er du meget velkommen til at henvende dig til os. Vi ser frem til at høre, hvad vi kan hjælpe jer med.